Privacyreglement leerlingen

Op het verzamelen, verwerken en beheren van gegevens van leerlingen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Xpect Primair scholen werken volgens het Privacyreglement Verwerking Leerlinggegevens.

Download hier het Privacyreglement leerlinggegevens Xpect Primair 2014

Comments are closed.