Playing for Success TilburgProjecten_Playing_For_Succes

In januari is het startschot gegeven voor de oprichting van een Playing for Success leercentrum in het Koning Willem II stadion. Ook Xpect Primair neemt actief deel aan het concept en is met drie personen vertegenwoordigd in de projectgroep.

Playing for Success is een succesvol leerconcept dat vanuit Engeland naar Nederland is gehaald. Doelstelling is om leerprestaties van onderpresterende kinderen tussen 9 en 14 jaar te verbeteren door ze in een motiverende en uitdagende omgeving op te vangen en te begeleiden. Het nieuwe leercentrum in het Koning Willem II stadion, ingericht met moderne materialen en multimedia, wordt naar verwachting aan het begin van het volgend schooljaar geopend en zal straks jaarlijks plaats bieden aan 500 kinderen die een naschools programma van 10 weken volgen.
Projecten_Playing_For_Succes_foto1Playing for Success laat kinderen ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren. Maar ook dat leren zinvol is én leuk kan zijn.

Bij Playing for Succes wordt breed en ambitieus samengewerkt: de gezamenlijke schoolbesturen van T-Primair, Brede School Tilburg, Midden Brabant College Economie en Groen, Fontys Hogescholen PABO en FLOT, ROC Tilburg en Willem II. Ieder levert zijn eigen unieke bijdrage: leerkrachten, stagiaires, locatie, leerarrangementen en leerlingen. De kracht is dat hierbij het geheel veel meer is dan de som der delen, kortom een win-win situatie voor allen.We noemen dat “Leren met een WOW-factor”. De inhaalslag die ze maken, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het lesprogramma bestaat uit activiteiten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Denk aan het schrijven van een wedstrijdverslag, of het berekenen van toeschouwersaantallen.

Voor meer informatie kun je terecht op www.playingforsuccess.nl

Project excellentie

Samen met vier andere schoolbesturen neemt Xpect Primair deel aan het project “Talent in Beeld”. We streven hierbij naar thuisnabij onderwijs dat past bij de mogelijkheden van (hoog)begaafde leerlingen.

Onze scholen streven naar passend onderwijs voor elk kind, bij voorkeur op de eigen school en in de groep waarin het kind zit. We realiseren ons dat we de vereiste kwaliteit voor (hoog)begaafde leerlingen niet altijd volledig in de eigen groep kunnen realiseren. Daarom willen de mogelijkheid onderzoeken van een speciale klas in de eigen school of in de nabijheid van de school, waarin we voor een beperkt deel van de schoolweek een passend antwoord kunnen bieden op de specifieke ontwikkelingsvragen van (hoog)begaafde leerlingen. Met deze klassen wordt op een aantal Xpect Primair scholen ervaring opgedaan.

We trachten onderpresteren van (hoog)begaafde leerlingen tegen te gaan, door tijdig te signaleren met behulp van goed toegeruste leerkrachten en signaleringsinstrumenten. Ook ouders worden hierbij nauw betrokken. Zij vormen voor ons een bron van informatie en kunnen meedenken over de perspectieven en voortgang in de ontwikkeling van hun kind. We willen op onze scholen rijke leeromgevingen creëren en uitdagende materialen hanteren. Daartoe worden ook een coachingskoffer en een materialenkoffer ontwikkeld.

Ook willen we kennis en expertise uitwisselen en afstemmen met alle deelnemende basisscholen. Op deze wijze bieden we op al onze scholen optimale kansen aan talentvolle leerlingen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen met een positief zelfbeeld. Dit zelfbeeld uit zich in cognitieve prestaties en een goede balans en welbevinden bij de leerling.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

Recent Comments