Schorsen van leerlingen

Schorsing van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Xpect Primair hanteert hierin de volgende richtlijnen:

  • Het College van Bestuur kan, op voordracht van de directie van de school en met opgave van redenen, een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
  • Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht.
  • Het College van Bestuur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mede. In dit besluit worden vermeld de redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen.
  • De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt.
  • Indien sprake is van een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt het College van Bestuur de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

Recent Comments