Koersbijeenkomst Strategisch beleid 2019-2023
Donderdag 21 juni vond bij Uitspanning De Zeven Geitjes aan de Reeshofdijk in Tilburg  een grote bijeenkomst plaats in het kader van het nieuwe beleidsplan 2019-2023. Bijna 100 medewerkers en stakeholders gingen met elkaar in gesprek over trends in onderwijs en belangrijke thema’s voor het onderwijs in de toekomst. Deze thema’s waren vooraf door de […]
Read More
De Bloemaert en Jan Ligthart Driecant krijgen Groen Schoolplein
Op dinsdag 19 juni is het nieuwe ‘Groene Schoolplein’ geopend bij MFA De Grote Beemd. Basisscholen De Bloemaert en Jan Ligthart Driecant, die in De Grote Beemd gehuisvest zijn, hebben de vrijwilligersactie NLDOET in maart aangegrepen om hun gezamenlijke schoolplein groener te maken. Vele vrijwilligers gingen aan de slag. Behalve van ouders en leerlingen, kregen […]
Read More
Xpect Primair en Auris helpen jonge kinderen met taalproblemen
Donderdag 12 april vond bij basisschool Sint Hubertus de opening van HUB taal plaats. Dit is een mooie samenwerking tussen Xpect Primair en Auris om peuters en kleuters met taalproblemen te helpen in hun taalontwikkeling. Het gaat om peuters en kleuters die nog niet in aanmerking komen voor ondersteuning bij een taalontwikkelingsstoornis. Taalproblemen kunnen invloed […]
Read More

Xpect Primair | De kracht van verbinding

Comments are closed.