skip to Main Content

Ieder kind in Tilburg goed onderwijs en goede kinderopvang

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs.

Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Xpect Primair wil midden in de Tilburgse samenleving staan en zoekt daarom de samenwerking actief op.

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.

èn sinds 1 januari 2023 is vanuit een fusie tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang.

Xpect Kinderopvang

Xpect Kinderopvang is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in Tilburg met bijna 40 verschillende kinderopvanglocaties. Je vindt deze locaties bij Sterre Kinderopvang, Kinderstad Tilburg en Kindercrèche. Ook wordt gastouderopvang aangeboden via gastouderbureau Kinderopvang Thuis. Door krachten te bundelen kan vanuit één gezamenlijke visie worden gewerkt aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0-13 jaar. Hiermee wordt ook aansluiting gevonden op de ambities van het kabinet om elk kind een kansrijke start te bieden.

Vacatures

Geïnteresseerd om bij Xpect te werken?

Voor ieder kind in Tilburg goed onderwijs: daar werken we dagelijks aan. We bestaan uit zesentwintig scholen met elk een eigen karakter en uitstraling, maar alle met hetzelfde doel. Vanuit Xpect verbinden we al deze unieke onderwijslocaties en creëren we een samenwerking met brede mogelijkheden. Voor zowel kind als collega.

Actueel

De Kinderopvanggroep fuseert met vier onderwijsbesturen

Leesvirus juf Inge….

In de media | Eerst wat rijpen, dan pas verder

Duurzaamheid & omgeving

MENS & OMGEVING VOOROP

Wij creëren duurzame scholen waar mens en omgeving in balans zijn.

Partnerschap & samenwerking

Ieder Kind in Tilburg goed onderwijs

Ieder kind in Tilburg moet veilig, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien.

Zinvol leren & leven

Leren met lef

Wij dagen ieder kind uit om zich te ontwikkelen tot een fijn, krachtig individu met de juiste kennis, de juiste vaardigheden en oog voor de ander.

Mens & ontwikkeling

Jij maakt het verschil

Een school wordt gemaakt door de mensen die er werken; door de leerkrachten, de schoolleider en het ondersteunend personeel.

Back To Top