skip to Main Content

Convenant ‘Handle with care-Ruggensteun’

De samenwerking tussen Traverse en basisscholen is uitgebreid en structureel. Alle basisscholen die vallen onder het schoolbestuur van T-primaiR werken samen in het programma Handle With Care. Hierin is geregeld dat kinderen die met hun ouders door Traverse worden begeleid steun op maat krijgen, zowel in de maatschappelijke opvang als op school. José Buitendijk (lid besturingsteam Traverse), Gijs de Bont, Paul van Aanholt (bestuurders T-primaiR) en wethouder Marcelle Hendrickx ondertekenden tijdens de afsluiting van de week tegen kindermishandeling het convenant Handle with care – Ruggensteun.

Gijs de Bont (bestuurder T-primaiR en ambassadeur Taskforce Kindermishandeling): “Het is de onverbiddelijke ambitie van alle PO-schoolbesturen in de regio om elk kind passend onderwijs te bieden. Als een gezin, een kind, dakloos is, is er al heel veel loos. Het mooie van dit convenant is dat er hele praktische afspraken in staan die helpen voor passende ondersteuning in het onderwijs voor deze kwetsbare kinderen.”

Handle with Care – Ruggensteun

Om gevoelens van stress te kunnen laten zakken en hun gevoel van veiligheid te vergroten, is het van belang dat kinderen zich gesteund voelen. Als kinderen gezien worden, uitleg krijgen over wat er in hun leven gebeurt en hulp krijgen bij het verminderen van gevoelens van stress, kunnen klachten afnemen en kan hun natuurlijke veerkracht groeien. Bestuurder Carina Kruijsse van Traverse: “In Handle with Care – Ruggensteun is geregeld dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Zo ontstaat een beter beeld van het kind en ontvangt het in alle contexten steun op maat. We zijn erg trots dat deze samenwerking nu structureel is.

Jaarlijks zitten er gemiddeld 200 kinderen in de opvang bij Traverse in Tilburg. Veel van die kinderen zitten op Tilburgse basisscholen. Het is belangrijk dat deze kinderen extra aandacht en steun krijgen. Paul van Aanholt (bestuurder T-primaiR en ambassadeur Taskforce Kindermishandeling): Geen enkel kind mag zich ooit onveilig voelen. Een veilige en geborgen thuis- en schoolomgeving is het allerbelangrijkst. Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Onrust en een gevoel van onveiligheid belemmeren de ontwikkeling die een kind hoort door te maken. Zonder een veilige basis is een kind kansarm.

Taskforce Kindermishandeling

Om de aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. Zodat we steeds vaker kindermishandeling voorkomen of eerder signaleren. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien. Wethouder Marcelle Hendrickx (Jeugd en Onderwijs, voorzitter Taskforce): We willen een fijne en veilige omgeving voor onze kinderen. Dat moeten we met alle maatschappelijke partijen gezamenlijk oppakken. Daarom ben ik blij dat ook T-primaiR meedoet. Alleen als we dit samen doen kunnen we nog sneller signaleren, een effectieve aanpak organiseren en zo een ruggensteun bieden aan kinderen in de knel.

Samen met de Taskforce Kindermishandeling werkt Traverse aan brede uitrol van Handle with Care Ruggensteun in heel Tilburg. Deze samenwerking is mede tot stand gekomen door Augeo Foundation en financiële steun van Stichting Kinderpostzegels.

 

Back To Top