skip to Main Content
Coronavirus

Coronavirus

U hebt ongetwijfeld de berichten met betrekking tot de sluiting van onderwijs en kinderopvang gevolgd. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten voor de komende weken tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat uw kind(eren) niet naar school kan/kunnen komen. 

Misschien behoort uw baan en/of die van uw eventuele partner tot de cruciale beroepsgroepen (onderwijs, gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid). Als dat zo is én u kunt niet voor opvang zorgendan wordt/worden uw kind(eren) dagelijks op de normale tijd op school verwacht. Uw kind kan dan, indien het geen klachten heeft volgens de RIVM-richtlijn, in overleg opgevangen worden. Onze leerkrachten zullen zoveel als mogelijk onderwijs verzorgen en/of zorgen voor een zinvolle dagbesteding.  

 U ontvangt van uw school meer informatie over hoe u uw kind kunt helpen bij het leren en hoe de school invulling kan geven aan thuisonderwijs. 

 Heeft u vragen, wendt u zich dan tot de directeur van uw school.

Via de normale communicatielijnen houden wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

 

Back To Top