skip to Main Content

Fusie Xpect Primair en SKOTZO

Op 1 januari 2020 is de overdracht van de vijf basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost aan schoolbestuur Xpect Primair een feit.

SKOTZO en Xpect Primair oriënteerden zich al in 2011 op samenwerking, vanuit de gedachte dat beide katholieke schoolbesturen aanvullend zijn in het aanbod van onderwijs in Tilburg en hebben een vergelijkbare visie op onderwijs en de organisatie daarvan. Destijds leidde dat tot een fusie-verkenning die uiteindelijk niet werd goedgekeurd door het ministerie omdat strengere regels golden voor toetsing van fusies in het primair onderwijs.

Eind 2018 is opnieuw georiënteerd op samenwerking, met de wetenschap dat er in deze tijd anders tegen fusies aangekeken wordt. Samenwerking wordt steeds belangrijker om goede voorzieningen voor alle kinderen in Tilburg te kunnen ontwikkelen èn te kunnen behouden. Samenwerken biedt ook meer garantie op continuïteit voor de scholen.

Doelstellingen met deze bestuursoverdracht zijn het behouden en door ontwikkelen van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen, het voeren van efficiënte bedrijfsvoering waardoor meer geld beschikbaar komt voor onderwijs en beschikbaar hebben van hoogstaande expertise op beleidsterreinen op centraal niveau. De scholen blijven authentiek en autonoom en maken eigen en passende keuzes in relatie tot de wijk waarin ze gevestigd zijn.

De ambitie van Xpect Primair is om elk kind in de regio Tilburg zo goed mogelijk onderwijs te bieden, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat erom dat kinderen gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

 

Back To Top