skip to Main Content

GMR

Van MR naar GMR
Alle scholen van Xpect Primair zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR-leden worden gekozen door de MR-en van de scholen; ook hier geldt dat de verdeling ouder / personeelslid gelijk is. Bij elkaar opgeteld zijn dat zo’n 50 leden, zij vergaderen ongeveer maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door een presidium, bestaande uit vier personen.

De GMR, ook voor advies en instemming
In feite heeft de GMR dezelfde primaire functie als een MR, maar op een ander niveau in de organisatie. De GMR geeft advies of instemming aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur van Xpect Primair.

Verrijkend
Naast het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht kunnen GMR-leden ook cursussen volgen of aan werkgroepen deelnemen. Deze GMR-leden vinden dat erg boeiend en verrijkend:

‘Er is veel saamhorigheid tussen de scholen.’ – een ouder

‘Ik neem de kennis weer mee terug naar de MR.’ – een ouder

‘Ik zat in een sollicitatiecommissie, dat was fantastisch!– een ouder

‘Je leert out of the box denken.’ – een ouder

‘Het belang van de kinderen én het personeel telt.’ – een leerkracht

‘Voor het grotere belang zijn sommige beslissingen beter te nemen in de GMR.’ – een leerkracht

‘Het is leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen.’ – een leerkracht

Presidium
Jeannet Moelker – voorzitter (onafhankelijk)
Ien Frieling – secretaris (personeelslid)
Tim Chorus – lid (ouderlid)
Amber Schaapveld – penningmeester (personeelslid)
Patrick van Iersel – lid (personeelslid)

Meer weten?
Contact: GMR@xpectprimair.nl

Back To Top