skip to Main Content

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid. Alle scholen van Xpect Primair zijn in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur. De vergaderingen worden voorbereid door een presidium, bestaande uit vier personen, waaronder vertegenwoordigers van de ouder- en personeelsgeleding.

Presidium

Peter van Hulst – Voorzitter (onafhankelijk)
Ien Frieling – Secretaris (personeelslid)
Stijn de Wolf – lid (ouderlid)
Amber Schaapveld – lid (personeelslid)

Contact: GMR@xpectprimair.nl

Back To Top