skip to Main Content

Onderwijs aan Oekraïense kinderen

De eerste Oekraïense leerlingen zijn maandag 9 mei gestart op de nieuwkomersvoorziening in het voormalige Paulus Lyceum van T-PrimaiR.
Op de eerste verdieping huizen momenteel 3 basisschool groepen en op de tweede verdieping worden kinderen in het VO opgevangen.
Het gaat op dit moment om totaal 90 kinderen, waarvan er 50 in de PO voorziening opgevangen worden en onderwijs volgen.
De meeste van deze kinderen verblijven in de opvang in het voormalige GGD gebouw en een enkel kind komt uit een gast- of familie/vrienden opvang.
De meeste kinderen die worden opgevangen bij familie, vrienden of gastgezinnen -dat zijn er tussen de 10 en 15 ongeveer- verblijven op één van onze
reguliere scholen. Het aantal stijgt nog steeds, maar niet explosief en een enkel gezin keert alweer terug naar het thuisland. De voorbereidingen voor
het onderwijs aan de Oekraïense kinderen zijn al wekenlang gaande. Met de ouders van ieder kind wordt een intakegesprek gevoerd om te bepalen wat
het kind nodig heeft en wat de beste plek is: een reguliere school of in de nieuwe opvanglocatie. Het is vooral belangrijk om alle kinderen een veilige
basis te bieden. Daarnaast krijgen ze onder andere les in de Nederlandse taal, zodat kinderen die langer in Nederland blijven, uiteindelijk kunnen instromen
in het reguliere onderwijs.

Back To Top