ONZE KATHOLIEKE IDENTITEIT, DE MOEITE WAARD

U heeft een relatie met Xpect Primair of een van onze scholen. Daarom willen we u op de hoogte brengen van onze visie op onze katholieke identiteit. Wij vinden dat het begrip ‘katholiek’ niet beperkt moet blijven tot een toevoeging aan de schoolnaam. Wat ons betreft gaat het om de vertaling van wezenlijke waarden. De manier waarop we verbinding maken en oog hebben voor elkaar.

Juf Kim wenste Justin een fijne vakantie en stuurde een mailtje naar papa en mama, omdat ze weet hoe spannend Justin het vindt. Wat lief van de juf dat ze daaraan denkt, terwijl ze het zo druk heeft hè mama ?

Geloof in wat ertoe doet

Wie een Xpect Primair school binnenkomt, moet kunnen ervaren dat we werken vanuit onze katholieke waarden ‘verwondering, vertrouwen, respect en vergevingsgezindheid’. Die waarden geven aan wat voor ons belangrijk is, wat we waard vinden om ons sterk voor te maken. Waarden worden wel eens verward met normen. Normen zijn regels en afspraken die we met elkaar maken. Maar als je leeft vanuit je waarden, komt dat juist van binnenuit. Dan doe je iets omdat je dat zelf zo voelt en je je zo wilt gedragen.

Een voorbeeld zijn

U wilt een school die goed onderwijs garandeert, die veilig is en waar een fijne sfeer heerst. Alle Xpect Primair scholen bieden dat ook. Maar bovenop die basis vertellen we nog een ander verhaal. Onze inspiratie halen we uit het leven van Jezus van Nazareth. We willen dat onze scholen van betekenis zijn qua hart, hoofd en handen. Dat wil zeggen dat we aandacht besteden aan kennis, maar ook aan gevoelens en vaardigheden. En goed voorbeeld doet goed volgen.

Ervaring van een moeder met de school van haar kind: ‘Ik merk dat leerkrachten hier erg betrokken zijn bij ouders en leerlingen, en dat ze dat ook onderling zijn. Het contact is laagdrempelig en leerkrachten gaan gemakkelijk en onbevangen de dialoog met iedereen aan. Ze spreken waardering uit naar elkaar en durven hun grenzen aan te geven.’

Verhalen van alle tijden

We kunnen inspiratie putten uit eeuwenoude verhalen die nog steeds tot de verbeelding spreken. De betekenis van die verhalen is nog steeds actueel. We zijn allemaal op zoek naar verbondenheid, we willen ervaringen delen over levensvragen, over wat ons raakt en wat we echt belangrijk vinden. Juist onze katholieke identiteit maakt dat we stilstaan bij dergelijke onderwerpen, dat we de verhalen uit de bijbel niet alleen vertellen, maar dat we ze ook toepassen.

Wat bedoelen we met onze katholieke waarden?

We geloven in verwondering

We prikkelen de nieuwsgierigheid van leerlingen, maar ook van elkaar. We staan open voor verrassende nieuwe denkbeelden en mogelijkheden, maar we beseffen ook dat verwondering heel dichtbij is en elke dag overal zichtbaar. We stimuleren de verwondering door gewone dingen te herwaarderen, door te beseffen hoe bijzonder het is dat we stromend water hebben, door alles wat vanzelfsprekend is met nieuwe ogen te zien. We onderzoeken hoe zaken nog beter en leuker kunnen. We inspireren leerlingen en elkaar om verder te komen. We geven elkaar geregeld extra aandacht, omdat het de ander een warm gevoel geeft en omdat we er zelf voldoening door krijgen.

We versterken vertrouwen

We streven naar relaties op basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en integriteit. We werken aan een veilige basis waarin we elkaar tegemoet kunnen treden en waarin we samen kunnen groeien. We bevestigen het vertrouwen waard te zijn doordat we gemaakte afspraken nakomen en beoogde doelen realiseren. We versterken vertrouwen als we open en eerlijk zijn tegen elkaar, als we iemand onvoorwaardelijk geloven en als we waarmaken wat we van elkaar verwachten.

We zijn respectvol

We zijn tolerant ten opzichte van andersdenkenden en hebben begrip voor andere standpunten. We benaderen verschillen positief en luisteren naar wat een ander te vertellen heeft. We staan open voor nieuwe zienswijzen en waarderen elkaar zoals we zijn. Respect is voor ons de grondhouding voor verwachtingen en voor communicatie. We zijn respectvol als we beseffen dat iedereen uniek is en als we doen wat we afspreken.

We zijn vergevingsgezind

We geloven onvoorwaardelijk in de goede bedoelingen van mensen. We geven de ander altijd een tweede kans en accepteren dat er omstandigheden zijn waarom iemand tot een keuze is gekomen. We zijn barmhartig naar elkaar en in staat om ons oordeel uit te stellen. Vergevingsgezindheid is samen tot een oplossing komen, ook als het moeilijk is. Vergevingsgezindheid is fouten mogen maken en vertrouwen dat je altijd een nieuwe start kunt maken.

Hoe herkent u de katholieke identiteit op een Xpect Primair school?

-Verhalen uit de bijbel worden gekoppeld aan ervaringsverhalen van kinderen of aan kinderboeken.
-Pasen en Kerstvieringen worden nadrukkelijk ingevuld vanuit een katholiek perspectief.
-De school haalt haar inspiratie uit het verhaal van Jezus.
-Er wordt tijd genomen om af en toe los te komen van de waan van de dag.
-Er wordt in het team regelmatig gereflecteerd op het handelen vanuit de vier katholieke warden.
-Er heerst besef dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten en dat beleving kan verschillen.
-Teamleden hebben een positieve instelling en blijven onvoorwaardelijk geloven in groei en ontwikkeling.
-Teamleden laten kinderen elkaars positieve eigenschappen en kwaliteiten benoemen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school waar uw kind onderwijs volgt.

 

Comments are closed.