Koersbijeenkomst Strategisch beleid 2019-2023

juni 26, 2018

Donderdag 21 juni vond bij Uitspanning De Zeven Geitjes aan de Reeshofdijk in Tilburg  een grote bijeenkomst plaats in het kader van het nieuwe beleidsplan 2019-2023. Bijna 100 medewerkers en stakeholders gingen met elkaar in gesprek over trends in onderwijs en belangrijke thema’s voor het onderwijs in de toekomst. Deze thema’s waren vooraf door de deelnemers zelf aangemerkt als relevante ontwikkelingen voor de komende jaren waar Xpect Primair rekening mee moet houden.

Naast leerkrachten, directeuren, bestuur, leden van de raad van toezicht, onderwijsondersteunend personeel en ouders waren er ook collega’s vanuit po, vo, hbo, de kinderopvang, de gemeente, schoolmaatschappelijk werk en andere  instanties om met elkaar het gesprek aan te gaan over de  koers die Xpect Primair moet gaan varen.

Het werd een bijzondere bijeenkomst  waarin men samen tot uitdagende en frisse ideeën kwam voor de komende jaren. Naast leiderschap voor de toekomst kwamen ook zaken naar voren als het belang van lef en de tijd die nodig is om jezelf te ontwikkelen. Dankzij de aanwezigheid van vele samenwerkingspartners werd er gespard over de samenwerking in de komende jaren.

Vele tafelkleden vol input vormden een waardevolle opbrengst van deze middag.  Alle input wordt nu verwerkt. Via een speciale nieuwsbrief wordt iedereen geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces.

We zijn trots op zoveel betrokkenheid en constructieve input.

Comments are closed.