skip to Main Content

Nieuwbouw Jeanne d’Arc en Hubertus

Tilburg investeert 22,5 miljoen in huisvesting scholen, 7 miljoen voor nieuwbouw Jeanne d’Arc en Hubertus

Zo luidde de kop van een artikel in het Brabants Dagblad. Uit het concept-huisvestingsprogramma Onderwijs 2021 blijkt dat de gemeente Tilburg de komende tijd ruim 22,5 miljoen uittrekt voor vernieuwing of uitbreiding van schoolgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

En dat is goed nieuws voor Xpect Primair, want ruim 7 miljoen zal worden gespendeerd aan de nieuwbouw voor basisscholen Jeanne d’Arc en Hubertus in Tilburg-West. Carin Zandbergen gaf het al aan ‘De huidige gebouwen zijn afgeleefd en de aanwezigheid van een school in de buurt is van groot belang’. Er komen in ieder geval twee gebouwen voor twee aparte scholen met hun eigen gedachtelijn. De verwachting is dat in 2021 het onderzoek naar geschikte locaties wordt afgerond en dat in 2022 gestart kan worden met de nieuwbouw voor twee scholen en een gedeelde gymzaal.

Back To Top