Wie zijn we?

Xpect Primair scholen staan voor vertrouwd onderwijs. Structuur en degelijkheid zijn van oudsher drijfveren achter ons handelen. Aan de andere kant richten we ons in een veranderende maatschappij ook steeds meer op het realiseren van een verrijkende leeromgeving. We willen extra rendement verwezenlijken voor leerlingen en leerkrachten. Xpect Primair heeft een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen. Kort gezegd komt die neer op het volgende: je mag jezelf zijn en mogelijkheden worden maximaal benut. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt bagage mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien. De leerlingen die onze scholen verlaten, kenmerken zich door zelfvertrouwen, besef van eigen identiteit, weerbaarheid, nieuwsgierigheid, basiskennis taal en rekenen en wereldwijsheid. We hebben een betrokkenheid bij het Christendom, maar ook een open houding ten opzichte van andere godsdiensten en levensvisies.

Bouwen aan vernieuwend onderwijs

Door regelmatig te focussen op innovatie, herinneren we ons eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. We beseffen dat we niet meer zullen krijgen dan wat we hadden als we blijven doen wat we altijd deden. Stilstaan is achteruitgaan. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van vernieuwende impulsen op verschillende manieren, onder andere door ICT faciliteiten in de scholen en het invoeren van nieuwe onderwijskundige inzichten.

Kwaliteit

Onze scholen bieden kinderen maximale ontplooiingsmogelijkheden; dat wat in de kiem aanwezig is, krijgt aandacht en kan groeien. Er wordt in kansen gedacht, zodat elk kind op zijn plek is bij Xpect Primair. We bieden ouders en kinderen kwalitatief onderwijs zo dicht mogelijk bij huis.
Op onze scholen zijn de interne begeleiding, de leerlingzorg en het onderwijsaanbod goed geregeld. We richten ons op passend en adaptief onderwijs, waarbij wordt voldaan aan drie basisbehoeften van leerlingen: relatie (je welkom en veilig voelen), competentie (weten dat je het kunt) en autonomie (weten dat je zelfstandig kunt leren) en waarbij we ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de onderwijs- en ontwikkelingsvragen en behoeften van elk kind. Daarnaast onderscheidt Xpect Primair zich door de grote diversiteit in onderwijsconcepten en daarmee een breed onderwijsaanbod waaruit ouders kunnen kiezen.

De samenleving

Wij staan midden in de samenleving en werken vanuit een geïnspireerde dialoog samen met ouders, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen. Wij creëren gelijke kansen in ongelijke situaties. De diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod bewaken we nadrukkelijk. In samenwerking met onze partners garanderen we dat kinderen ook vóór, tussen en na schooltijd worden opgevangen. Diverse scholen nemen deel in verschillende Multifunctionele Accommodaties, waarbij kinderopvang, onderwijs en activiteiten voor kinderen zijn gebundeld. Daar waar we deelnemen in een Brede School is sprake van een uitgebreid samenhangend en inhoudelijk samenwerkend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezin, met de school als middelpunt.

Voor meer informatie over het specifieke onderwijsaanbod en het concept van elk van onze scholen, zie de website van de desbetreffende school.

Comments are closed.