Dyslexie

De scholen van Xpect Primair werken met een dyslexieprotocol. Kinderen worden hierdoor goed gevolgd en problemen die wijzen in de richting van dyslexie worden al in een vroeg stadium gesignaleerd. De school gaat met deze gerichte signalen aan het werk. Ouders worden geïnformeerd, de leerling wordt besproken door de leerkracht met de interne begeleider en in het zorgteam. Er wordt een gericht handelingsplan opgesteld voor de leerling, wat de hele basisschoolperiode gebruikt/geëvalueerd en steeds aangepast wordt. De scholen geven deze leerlingen gerichte hulp en ondersteuning. U kunt o.a. denken aan extra tijd bij (CITO)toetsen, uitvergrote teksten, ingesproken toetsen en teksten, extra oefening, tijd om iets in te lezen etc.

Wij zijn van mening dat een dyslexieverklaring voor deze leerlingen op onze scholen niet nodig is om de extra hulp te bieden. Het voortgezet onderwijs kan wel een verklaring eisen. Als ouders/verzorgers toch een verklaring willen hebben, kunnen zij zelf een instituut zoeken om een onderzoek te laten doen. Zij moeten dit onderzoek zelf bekostigen. Soms betaalt de ziektekostenverzekering. Als de school in handelingsverlegenheid komt, zal door de school een onderzoek worden aangevraagd.

 

Comments are closed.