Gegevens van leerlingen

Op het verzamelen, verwerken en beheren van gegevens van leerlingen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Xpect Primair scholen werken volgens het privacyreglement verwerking leerlinggegevens.

Download hier het Privacyreglement Verwerking Leerlinggegevens.

Comments are closed.