Internetprotocol

 

Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. De scholen van Xpect Primair willen dat leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Het gebruik van het internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel is iets wat leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.

De scholen van Xpect Primair zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school zal medewerkers en leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. We hebben stichting breed privacy beleid opgesteld en basisregels geformuleerd  voor leerlingen en medewerkers.

Afspraken over het gebruik van ICT zijn vastgelegd in het “Protocol ICT”. Dit protocol wordt op dit moment geactualiseerd.

 

Comments are closed.