Kledingvoorschriften

De cultuur van onze scholen kenmerkt zich door openheid en respect voor elkaar. Daarbij past geen kleding die het gezicht bedekt. Dit belemmert een open communicatie met elkaar en frustreert het interactieve karakter van het onderwijs op onze scholen. Het dragen van dit soort kleding wordt niet toegestaan.

Kleding die het lichaam zodanig blootstelt dat het uitdagend of aanstootgevend is, of kleding die als provocerend kan worden opgevat, is eveneens verboden. Het dragen van deze kleding tast het wederzijds respect aan.

Het dragen van hoofddeksels tijdens de gymlessen is om veiligheidsreden niet toegestaan. Uitzondering hierop is de sporthoofddoek. De directeur van de school kan hiervoor, onder voorwaarden, toestemming verlenen na een schriftelijk verzoek van de ouders. Een aanvraagformulier is op school verkrijgbaar.

 

Comments are closed.