Onderwijs

Ons onderwijs biedt kinderen in een goed pedagogisch klimaat maximale mogelijkheden om zich te ontplooien en hun eigen plaats te vinden in de samenleving.

Kind en ouders

Wij respecteren de eigenheid van elk kind en nemen dit als vertrekpunt voor ons onderwijs. Wij zien ouders/verzorgers als partners in opvoeding.

Personeel

Onze medewerkers creëren in een veilige en vertrouwde omgeving een sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden.

Wij bieden onze medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat waarin ze zich gerespecteerd en gewaardeerd weten.

Scholen

Onze scholen staan midden in de samenleving en werken, vanuit een christelijk geïnspireerde dialoog, samen met onderwijs-, welzijn- en zorginstellingen.

Organisatie

Xpect Primair is een lerende en professioneel geleide organisatie, waarin de scholen centraal staan en de middelen en mogelijkheden overeenkomstig de behoeften van de scholen worden toegedeeld. Zo creëren wij gelijke kansen in ongelijke situaties en waarborgen wij de diversiteit en kwaliteit van ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan de onderlinge samenwerking en solidariteit.

Comments are closed.