Pesten

De school is dé plek waar kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat kan alleen als kinderen zich daar veilig voelen. Op onze scholen staat sociale veiligheid hoog op de agenda en spannen directie en teams zich dagelijks in om kinderen een veilige plek te bieden. Duidelijk moet zijn dat pesten voor ons onacceptabel is, in elke situatie. We bevorderen dat school en ouders één lijn trekken en, samen met leerlingen, in gesprek gaan over wat ieder van elkaar kan verwachten.

Gepeste leerlingen en hun ouders kunnen op school terecht bij de leerkracht, de interne vertrouwenscontactpersoon en/of de coördinator sociale veiligheid. Zij kunnen kind en ouder verder de weg wijzen binnen de school, een bemiddelende rol vervullen en het pesten in de klas aanpakken.      

 

Comments are closed.