Protocol seksueel misbruik

Xpect Primair scholen bieden een veilig schoolklimaat. Teneinde correct te kunnen handelen in geval van (een vermoeden van) seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik van leerlingen, is een protocol vastgesteld. Het protocol kunt u hier downloaden.

Comments are closed.