Passend Onderwijs

Xpect Primair werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein013 worden gemaakt, gelden voor alle aangesloten scholen. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein013 scholen bij het vormgeven van Passend onderwijs.

De contactgegevens van Plein013:

Bezoekadres 

Ringbaan Oost 240
5018 HC  Tilburg

Postadres    

Postbus 1372
5004 BJ  Tilburg

Telefoon        013-21 00 13 0
E-mail           info@plein013.nl
Website        www.plein013.nl

Wat is Passend onderwijs?

Heel veel kinderen leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. Misschien is dan extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.

In de schoolgids treft u meer informatie aan over Passend Onderwijs.

Comments are closed.