Sponsoring en donaties

Scholen krijgen regelmatig te maken met sponsoring. Sponsoring biedt kansen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden die we tot een minimum willen beperken. Leerlingen zijn eenvoudig te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties begin 2015 een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd.

De school houdt zich op het gebied van sponsoring aan het sponsorbeleid van Xpect Primair, wat valt binnen de kaders van het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018”.

 

. Download hier het convenant en het sponsorbeleid.

Comments are closed.