skip to Main Content

Onze waarden

Wij zijn authentiek

Bij Xpect Primair werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen en respecteren diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en weten waar mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten
zien wij als onze opdracht.

Wij zijn solidair

Bij Xpect Primair heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, als dat in het belang is van het kind of de organisatie. Sociale solidariteit staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Wij staan voor openheid

Bij Xpect Primair communiceren we op basis van gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaardigheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor open communicatie.

Wij vertrouwen

Bij Xpect Primair hebben we vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. We zien dat als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen vertrouwen en het afleggen van rekenschap. Bij Xpect Primair wordt iedereen gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. De juiste mensen staan op de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en vertrouwen gaan hand in hand.

Back To Top