De kracht van verbinding

In het basisonderwijs draait heel veel om verwachtingen. Kinderen hebben verwachtingen van wat ze later zullen worden, ouders hebben verwachtingen over de kansen van hun kinderen en over de school.
Maar ook tussen leidinggevenden en medewerkers leven er allerlei verwachtingen. Leerkrachten verwachten dat hun werkgever zorgt voor de juiste voorwaarden om zo plezierig en effectief mogelijk te werken. De werkgever op zijn beurt verwacht van de schoolleiders en de leerkrachten dat zij hun talenten zo goed mogelijk inzetten voor het realiseren van de organisatiedoelen. Al die verwachtingen lopen als onzichtbare draden tussen mensen door, binnen de school en tussen de school en de omgeving. Het zegt iets over de relaties die er wezenlijk toe doen om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Vandaar dat we in onze slogan de verbinding centraal stellen. In verbondenheid met elkaar en met de omgeving maken we elke dag onze missie waar, kinderen maximale kansen en ontplooiingsmogelijkheden bieden.

Xpect Primair is vanaf januari 2009 de nieuwe naam voor de katholieke stichting waarvan onze basisscholen deel uitmaken. Waren we voorheen bij u bekend als Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg (SKOT), met ons nieuwe elan willen we aantonen dat we de afgelopen jaren niet stil hebben gezeten en dat we grote plannen hebben voor de toekomst.

Xpect Primair richt zich op de toekomst. De tieners van nu zijn immers de ouders van morgen. Zij bepalen of zij hun vertrouwen schenken aan een van onze scholen en of zij hun kinderen daar aanmelden. Wij hebben positieve verwachtingen van de toekomst en we verwachten het beste van elkaar. Dat is wat we willen laten zien, in onze nieuwe naam en uitstraling en in ons dagelijkse handelen.

Xpect Primair scholen vindt u in een groot gedeelte van Tilburg. Wij staan voor vertrouwd onderwijs, degelijke scholen met een goede reputatie. Hoewel we onze tradities koesteren, kijken we wel degelijk vooruit. Hoewel we ontzettend veel waarde hechten aan een goede sfeer en onderlinge saamhorigheid staan we ook open voor nieuwe impulsen, slaan we bruggen naar buiten. De balans bewaken tussen uitersten is typerend voor onze organisatie.

Xpect Primair vertegenwoordigt 20 basisscholen en is actief en zichtbaar in de omgeving. Met een grote diversiteit aan onderwijsconcepten creëren wij gelijke kansen in ongelijke situaties. Ons streven is dat leerlingen en leerkrachten elke dag met plezier naar school gaan en na afloop met hetzelfde gevoel weer naar huis gaan. Wij maken ons er sterk voor dat leerlingen en leerkrachten op de juiste plaats terecht komen, passend bij hun wensen en kwaliteiten.

Waardoor worden wij gedreven?
Xpect Primair heeft een heldere visie op de Ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We weten waarnaar we met elkaar streven, hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets mee om volwaardig en evenwichtig op te groeien.
Daarnaast hechten we grote waarde aan Betrouwbaarheid.
We benadrukken dat we in ons gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn.
We staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook naar wensen en behoeften van anderen. Voor een optimale Communicatie zorgen we voor de juiste middelen en faciliteiten. Xpect Primair medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar.
Daadkracht is een volgende kernwaarde die past bij Xpect Primair. Daarmee doelen we op de bereidheid om actie te nemen op het juiste moment, de gewoonte om niets te laten liggen tot morgen wat vandaag ook nog afgerond kan worden.
Door de focus op Vernieuwing herinneren we onszelf eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. Stilstaan is achteruitgaan vinden wij. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van Vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers en smartboards in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van onderscheidende communicatie en personeelsbeleid laten we zien dat we verder kijken.

Tot slot koesteren wij de waarde Professionaliteit. Daarmee verplichten wij ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega’s en om telkens het maximaal mogelijke te doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen.

Elkaar helpen om verder te komen
Onze scholen bieden kinderen maximale ontplooiingsmogelijkheden; dat wat in de kiem aanwezig is, krijgt aandacht en kan groeien. Wij denken in kansen en zijn trots op onze kwaliteit op het gebied van leerlingenzorg. Passend onderwijs nemen we op onze scholen heel letterlijk. Samen met ouders dragen we verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen. We bieden nu en in de toekomst een breed scala aan onderwijsconcepten waar leerkrachten op een professionele manier onderwijs verzorgen aan alle kinderen van 4-12 jaar. Samen met onze partners bieden wij u de zekerheid dat uw kinderen ook vóór, tussen en na schooltijd worden opgevangen. De leerlingen die straks onze scholen verlaten, kenmerken zich door zelfvertrouwen, besef van eigen identiteit, weerbaarheid, nieuwsgierigheid, basiskennis taal en rekenen en wereldwijsheid.

Comments are closed.