Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid. Alle scholen van Xpect Primair zijn in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur informeert de GMR over wat er speelt in de organisatie.

De GMR leden, op hun beurt, behoren hun eigen achterban, ouders en collega’s, goed te informeren over wat er in de GMR besproken wordt.

De directeur van de school kan vertellen wie de GMR-leden van de school zijn.

 

 

Comments are closed.