skip to Main Content

Organisatie

Stichting Xpect Primair is een stichting met 26 katholieke basisscholen in de gemeente Tilburg waar dagelijks ongeveer 7400 leerlingen onderwijs volgen en sinds 1 januari 2023 is vanuit een fusie tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang. Xpect Kinderopvang is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in Tilburg met bijna 40 verschillende kinderopvanglocaties.

Sinds 2007 is de bestuurlijke inrichting van onze organisatie met het Raad van Toezichtmodel conform “code goed bestuur”. De organisatiestructuur van de stichting ziet er als volgt uit:

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van het College van Bestuur, naast zijn formele rol als werkgever.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent tevens dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. Het Collega van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Back To Top