skip to Main Content

Persoonlijk leiderschap senioren van Xpect Primair

“Met plezier op weg naar een goed pensioen” is een thema dat past in ons inzetbaarheids-beleid. Een groep senior collega’s heeft gewerkt aan dit onderwerp met als resultaat een advies aan het bestuur over duurzame en plezierige inzetbaarheid tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Het bestuur is blij om te kunnen vermelden dat Candide Kassels, directeur van bs Hubertus,  de rol van seniorconsultent op zich neemt. Candide gaat zich met de volgende activiteiten bezighouden:

1: Spil kenniscentrum

2: Sparringpartner en/of bemiddelende rol

3: Vertrouwenspersoon voor de senior medewerker

De medewerker zelf heeft hierin een belangrijke rol; naast bewustwording, is eigen regie hebben en houden in dit proces van groot belang. Om hierin te faciliteren komt er in het eerste kwartaal van 2019 een aanbod in de ontwikkelacademie: ‘’Persoonlijk Leiderschap senioren”

Back To Top