skip to Main Content
bs De Bloemaert
Ingrid Peters
Directeur

Basisschool De Bloemaert

Op BS De Bloemaert willen wij graag dat een kind zich ontwikkelt tot een evenwichtig individu. Kinderen leren optimaal in een veilige, pedagogische omgeving. Kinderen moeten leren samenwerken. Dat betekent dat ieder kind een verantwoordelijkheid heeft om de gezamenlijke doelen te bereiken.

Kinderen ontwikkelen zich veelzijdig. Dat betekent voor ons dat wij een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, waarbij onze speerpunten cultuureducatie, coöperatieve werkvormen en de plusklas zijn.

Back To Top