skip to Main Content
Montessoribasisschool De Petteflet

Basisschool De Petteflet

Eigenwijs is onderwijs

Basisschool De Petteflet is een montessorischool waar het motto ‘Leer mij het zelf te doen’ dagelijks wordt nagestreefd. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. Op basisschool De Petteflet stimuleren we het vertrouwen in eigen kunnen én we hebben oog voor sociaal leren. Direct en persoonlijk contact wordt gekoesterd. We vinden het belangrijk om elkaar echt te zien en te ontmoeten.

Back To Top