skip to Main Content
Montessori kindcentrum De Petteflet
Conny Rijnen
Directeur

Montessori kindcentrum De Petteflet

Eigenwijs is onderwijs

Montessori kindcentrum De Petteflet is een montessorischool waar het motto ‘Leer mij het zelf te doen’ dagelijks wordt nagestreefd. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces. Op Montessori kindcentrum De Petteflet stimuleren we het vertrouwen in eigen kunnen én we hebben oog voor sociaal leren. Direct en persoonlijk contact wordt gekoesterd. We vinden het belangrijk om elkaar echt te zien en te ontmoeten.

Back To Top