skip to Main Content
bs De Sporckt
Jos Montulet
Directeur

Basisschool De Sporckt

Op basisschool De Sporckt streven we naar zelfontplooiing vanuit een positieve en veilige sfeer, met wederzijds respect. We willen dat leerlingen op een gemotiveerde en betekenisvolle wijze tot leren komen en zetten daarvoor de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van het kind hierbij centraal. Op basisschool De Sporckt leren we kinderen omgaan met, en laten hen bewust worden van, hun sterke en minder sterke kanten. We staan als school in verbinding met onze omgeving en trekken samen op met ouders en onze partners in onderwijs en opvoeding.

Back To Top