skip to Main Content
bs De Sporckt
Jos Montulet
Directeur

Basisschool De Sporckt

De Sporckt is een grote wijkschool (450 leerlingen) in de Reeshof. Met ons team van 50 professionals werken wij vanuit vier pijlers: actief en doelgericht leren, persoonlijke ontwikkeling, veilige en vertrouwde omgeving en educatief partnerschap. In de ochtend staan de basisvakken centraal, in de middag werken we thematisch met IPC. Het jonge kind, groep 1 t/m 4, leert vanuit spel, het oudere kind, groep 5 t/m 8, vanuit een onderzoekende houding. Samen met kinderopvang De Teddybeer vormen wij Kindcentrum Tuindorp. We hebben twee schoolgebouwen, één gebouw voor 0 t/m 6 jaar en één gebouw voor 6 t/m 13 jaar.

Back To Top