skip to Main Content
bs De Vijf Hoeven
Joost Henskens
Directeur

Basisschool De Vijf Hoeven

Gezond in beweging

Op basisschool De Vijf Hoeven is dagelijks een juiste balans tussen bewegen en leren. We vragen veel van kinderen, maar zorgen voor voldoende afwisseling tussen geconcentreerd werken, fysieke inspanning en ontspanning. Op De Vijf Hoeven vindt leren steeds meer plaats op een actieve, betekenisvolle manier. Onze leeromgeving is modern, rijk en prikkelend. Het is onze ambitie om met gevarieerde werkvormen en materialen creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren.

Back To Top