skip to Main Content
bs Koningshaven
Bas Evers
Directeur

Basisschool Koningshaven

Basisschool Koningshaven is een middelgrote school in de wijk Fatima in Tilburg. De school staat open voor kinderen uit alle culturen en alle geloofsrichtingen en binnen de school is er peuteropvang en BSO voorziening.  Er is nauwe samenwerking tussen de peuteropvang en de groepen 1-2 van de school.

Bij Koningshaven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen, van daaruit kan een kind optimaal leren en zich ontwikkelen. Leren niet alleen, maar samen met andere kinderen, ouders en de professionals. We zijn er trots op dat we al enkele jaren een kanjerschool zijn.

In de aanbieding van de leerstof proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Wanneer het voor een kind nodig is, zal de leerstof aangepast worden. Afgelopen schooljaar is het team gestart met het ontwikkelen van een didactische visie op onderwijs. Vanuit deze visie willen we het eigenaarschap van kinderen over het eigen leren vergroten.

Back To Top