skip to Main Content
bs Pendula
Monique Aarts
Interim-Directeur

Basisschool Pendula

Op basisschool Pendula leren we onze leerlingen een goede kennisbasis. We vinden het belangrijk dat
leerlingen kennis niet alleen onthouden, maar ook leren toepassen in verschillende situaties.
De missie van Pendula is ook het aanleren van vaardigheden om de kinderen voor te bereiden op de
wereld van de toekomst. Hierbij gaat het om de vaardigheden om zelfstandig te leren leren. Hiervoor
moeten leerlingen leren om kritisch na te denken, te reflecteren en problemen op te lossen. We vinden het
belangrijk dat leerlingen in dit proces in samenwerking met elkaar tot leren komen. Hiervoor brengen we
hen bewust sociale vaardigheden bij.
De kinderen op basisschool Pendula zijn nieuwsgierig en betrokken bij het leerproces. Door deze houding
aan te moedigen zorgen we ervoor dat zij initiatieven nemen en onderzoekend en gedreven zijn.

Back To Top