skip to Main Content
bs Wandelbos
Roberto van Dalen
Directeur

Basisschool Wandelbos

Op basisschool Wandelbos stimuleren we het kind verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, waardoor ieder kind met een goed gevoel de volgende stap kan zetten in zijn eigen ontwikkeling. Wij begeleiden het kind hierbij.
In dit proces ontdekt het kind zijn talenten en interesses en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen om te groeien. Op onze school hebben niet alle leeromgevingen 4 muren. We geloven dat er ook buiten de school veel te leren valt. Basisschool Wandelbos is een school in het groen die gebruik maakt van de natuur en hier zorg voor draagt. Dit groene leren zien we terug in de school.

Optimale ontwikkeling van ieder kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en externen. We werken daarbij nauw samen met 4 andere scholen in Tilburg West, en met onze partners. Samen creëren we een leerrijke omgeving waardoor kinderen meer en betere kansen krijgen.

Back To Top