skip to Main Content
bs Zuidwester
Eefje Alessie
Directeur

Basisschool Zuidwester

Een veilige koers op volle zee

Basisschool De Zuidwester biedt kinderen een veilige plaats met een warm pedagogisch klimaat, waarin zij kunnen groeien tot verantwoordelijke en (zelf)kritische mensen die met een gevoel van respect en vertrouwen deel kunnen nemen aan onze steeds veranderende maatschappij. Naast de basisvakken wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, beweging, kunst, cultuur, ICT en techniek. Zo streven we ernaar dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Back To Top