skip to Main Content
Kindcentrum WillemsPoort
Marieke Hamburg
Directeur

Kindcentrum WillemsPoort
De wereld ligt voor je open!

In september 2021 opent WillemsPoort haar deuren. Voorlopig in een tijdelijke huisvesting. Van ons échte pand, de oude kazerne, maken we in de tussentijd een modern en stijlvol kindcentrum, waar kinderen hun ogen uitkijken. En samen het leven leren.

Waar werken we naartoe?

Pedagogisch en didactisch professionals van WillemsPoort begeleiden kinderen op hun weg naar een toekomstige plek in de maatschappij. Hun eigen weg. Hun tijd bij WillemsPoort vormt de basis voor het verdere leven. Voor geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling. Ons kindcentrum is een mini-maatschappij, met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven. We halen de echte wereld het kindcentrum in. En als het kan, gaan we met de kinderen de echte wereld in. Zodat ze waardevolle leerervaringen opdoen. Met plezier.

Want fijne kinderjaren gaan een leven lang mee!

Wij geloven dat ieder kind zich op geheel eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Dus niet per se lineair. Onze professionals volgen ieders ontwikkeling, sluiten hierbij aan en dagen uit. Er is ruimte om te spelen, ontdekken en ervaren. Wij hechten aan een rijk aanbod en een goede instructie. De exacte, conceptuele uitwerking van onze visie zijn wij op dit moment aan het uitwerken. We gaan deze natuurlijk helder verwoorden in een kindcentrumgids en kindcentrumplan. Zodra deze beleidsstukken klaar zijn, plaatsen wij ze op onze website. Tijdens het proces ‘van visie naar concept’ zullen wij onze nieuwe professionals, maar ook onze toekomstige leerlingen en hun ouders betrekken.

Hoe gaan we starten?

De wijk groeit en is buitengewoon kinderrijk. Dit heeft ons in nauw overleg met de gemeente Tilburg doen besluiten al snel van start te gaan. Dat doen we in de wijk, in een comfortabele noodvoorziening. Waar komt deze tijdelijke huisvesting? Op het grasveld tussen de atletiekbaan en tennisbaan in.

Jaar 1: een tijdelijke voorziening met een tijdelijke organisatie

We richten ons het eerste jaar met name op kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, starten we met twee tot vier thuisgroepen.

  • Poort A: een peutergroep (2 en 3 jarigen)
  • Poort B: 4-5-6 jarigen (met ruimte voor 3 jarigen om te participeren)
  • Poort C: 7-8 jarigen
  • Buitenschoolse Opvang (BSO)

We kunnen in de tijdelijke huisvesting helaas geen baby’s en dreumesen opvangen. We bieden voor onze peuters zowel opvang als VE aan. Liefst starten wij niet met het oudere basisschoolkind, onder andere omdat we vooral aanmeldingen verwachten voor de lagere groepen. Tevens is een schoolwissel in de laatste groepen van de basisschool niet voor alle kinderen de beste keus. Natuurlijk stellen we ons open en flexibel op en gaan indien gewenst met ouders hierover in gesprek. Het belang van het kind staat voorop als we bepalen een leerling tussen 9-12 jaar wel of niet te plaatsen in onze tijdelijke voorziening. Ook in de tijdelijke voorziening benaderen we leerlingen volgens onze uiteindelijke didactische en pedagogische visie en overtuiging. Wel maken we in het concept en de organisatie soms nog keuzes die mogelijk anders zijn dan in ons uiteindelijke kindcentrum. Zie het als een ‘groei-model’!

Informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen over kindcentrum WillemsPoort? Vul dan onderstaand formulier in met je opmerking of vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    informatieaanvraag

    Back To Top