skip to Main Content
kc WillemsPoort
Marieke Hamburg
Directeur

 

 

Waar wij voor staan bij Kindcentrum WillemsPoort

Pedagogisch en didactisch professionals van KC WillemsPoort begeleiden kinderen op weg naar een toekomstige plek in de maatschappij. Hun tijd bij WillemsPoort vormt de basis voor het verdere leven. Ons kindcentrum is een mini-maatschappij, met kinderen en volwassenen die samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven. We halen de échte wereld het kindcentrum in. Zodat ze waardevolle leerervaringen opdoen. Met plezier. Want:
Fijne kinderjaren gaan een leven lang mee!
Het onderwijs bij WillemsPoort leunt op de principes van Project Based Learning. We werken aan een curriculum met wereld oriënterende projecten. Middels deze projecten creëren we samenhang in de aangeboden materie en wordt nieuwsgierigheid, motivatie, zelfredzaamheid en onder andere probleemoplossend denken vergroot. Binnen onze wereld oriënterende projecten krijgen spel, onderzoek, kunst & cultuur, expressie, media, taal en lezen een vaste plek.

Informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen over kindcentrum WillemsPoort? Vul dan onderstaand formulier in met je opmerking of vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    informatieaanvraag

    Back To Top