skip to Main Content
kc WillemsPoort
Marieke Hamburg
Directeur

Kindcentrum WillemsPoort
De wereld ligt voor je open!

In september 2021 opende WillemsPoort haar deuren. Voorlopig in een tijdelijke huisvesting. Van ons échte pand, de oude kazerne, maken we in de tussentijd een modern en stijlvol kindcentrum, waar kinderen hun ogen uitkijken. En samen het leven leren, want dat is ons hoogste doel. Ons prachtige pand is gereed in de zomer van 2023. Tot die tijd verblijven we in ons sfeervolle noodgebouw aan de Willy den Oudenstraat.

Waar werken we naartoe?

Pedagogisch en didactisch professionals van WillemsPoort begeleiden kinderen op hun weg naar een toekomstige plek in de maatschappij. Hun tijd bij WillemsPoort vormt de basis voor het verdere leven. Voor geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling. Ons kindcentrum is een mini-maatschappij, met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven. We halen de echte wereld het kindcentrum in. En als het kan, gaan we met de kinderen de echte wereld in. Zodat ze waardevolle leerervaringen opdoen. Met plezier. 

Want fijne kinderjaren gaan een leven lang mee!

Wij geloven dat ieder kind zich op geheel eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Dus niet per se lineair. Onze professionals volgen ieders ontwikkeling, sluiten hierbij aan en dagen uit. Er is ruimte om te spelen, ontdekken en ervaren. Wij hechten aan een rijk aanbod en zeker ook aan een goede instructie. De sleutelwoorden van ons onderwijs zijn: aansluitend, betekenisvol, functioneel en rijk.  Voor onze leerlingen staan motivatie en welbevinden centraal. 

Bij WillemsPoort werken we met betekenisvolle projecten. Zo krijgt leren samenhang. We vinden kennis belangrijk maar werken ook aan vaardigheden en persoonsontwikkeling. Binnen onze werkplaatsen is tevens ruimte voor talentontwikkeling. 

In ons eerste bestaansjaar zijn wij gestart met opvang (voorschoolse opvang, peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang) en onderwijs aan de leerjaren 1-2-3. Einde van dit schooljaar hebben we ongeveer 50 leerlingen op school. In schooljaar 2022-2023 breiden we uit en bedienen we leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 5. 

Informatie ontvangen?

Wil je meer informatie ontvangen over kindcentrum WillemsPoort? Vul dan onderstaand formulier in met je opmerking of vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    informatieaanvraag

    Back To Top