skip to Main Content

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Dhr. Drs. Raoul van Etten MBA (voorzitter)
Dhr. van Etten is directeur van de Academie Business en Communicatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is bedrijfskundige en gespecialiseerd op het terrein van beroeps- en bedrijfsopleidingen.

Dhr. Jaap van Loon
Dhr. van Loon was jarenlang voorzitter van SKOTZO, waarvan de scholen per 01/01/2020 aan Xpect primair zijn overgedragen. Hij is onderwijskundige en tevens specialist marketing en communicatie bij Fontys Hogescholen geweest.

Dhr. Mr. Marc van Baast
Dhr. van Baast werkt freelance als interimbestuurder,  -manager, -bestuurssecretaris en onderwijsadviseur. Als jurist is hij gespecialiseerd in de inrichting en implementatie van governance bij organisaties in de semipublieke sector.

Mevr. Phemi Coolen RA
Mw. Coolen is werkzaam bij de gemeente Tilburg na ruim 26 jaar in de accountancy te hebben gewerkt. Bij de gemeente houdt zij zich als financieel adviseur met name bezig met bijzondere onderzoeken en complexe (financiële) vraagstukken. Daarnaast zit zij ook in het Verantwoordingsorgaan van een landelijk pensioenfonds.

Dhr. Ir. Ad Smeulders
Dhr. Smeulders was mede-eigenaar van Luijten|Smeulders|Architecten en in die hoedanigheid onder andere betrokken bij de (ver-)bouw van een aantal basisscholen van de Stichting, respectievelijk multifunctionele accomodaties waar de Stichting in participeerde.

Back To Top