skip to Main Content

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht functioneert als geheel en houdt toezicht op het beleid, kijkt naar resultaten en heeft oog voor eventuele risico’s. Er zijn geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken, de leden brengen gezamenlijk ervaring en expertise in op de beleidsterreinen onderwijs en bestuur, personeel, financiën, juridische zaken en huisvesting. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand maar neemt wel degelijk kennis van de dagelijkse praktijk op scholen. De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is drie jaar.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Dhr. Drs. Raoul van Etten MBA (voorzitter)
Dhr. van Etten is directeur van de Academie Business en Communicatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is bedrijfskundige en gespecialiseerd op het terrein van beroeps- en bedrijfsopleidingen.

Mevr. Phemi Coolen RA
Mw. Coolen is werkzaam bij de gemeente Tilburg na ruim 26 jaar in de accountancy te hebben gewerkt. Bij de gemeente houdt zij zich als financieel adviseur met name bezig met bijzondere onderzoeken en complexe (financiële) vraagstukken. Daarnaast zit zij ook in het Verantwoordingsorgaan van een landelijk pensioenfonds.

Mevr. José Scheel
Mw. Scheel is werkzaam als projectleider Kwaliteitsagenda “Onderwijs aan speciale groepen” binnen Onderwijsgroep Tilburg. Daarvoor was zij schooldirecteur van 2 verschillende scholen van Onderwijsgroep Tilburg. Tevens was zij voorzitter van de overleggroep HRM.

Mevr. Mirelle van Gemert-Engelbert
Na jarenlang in diverse management en directierollen binnen de financiële dienstverlening en verzekeringen te hebben gewerkt, is zij werkzaam binnen haar eigen bedrijf als organisatie adviseur en interim manager. Ze begeleidt organisaties op het gebied van leiderschap en strategie. Ook houdt ze zij zich bezig met executive search voor zorg, onderwijs en financiële dienstverlening. Daarnaast is zij als bestuurder actief op het gebied van diversiteit en inclusie in de financiële sector. De afgelopen jaren was Mirelle voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kinderopvanggroep.

Mevr. Yvonne Leenen
Mevrouw Leenen is lang werkzaam geweest in het onderwijs: als docent, lerarenopleider, toetsontwikkelaar (Cito), in- en externe toezichthouder (po en vo) en als directeur/bestuurder van een aantal middelbare scholen (vo). Op dit moment werkt zij met veel plezier als zelfstandig adviseur en toezichthouder in de non-profitsector.

Back To Top