Scholen van Xpect Primair

Samen werken met kinderen, samen nieuwe onderwijsontwikkelingen en problemen oppakken, samen werken aan kwalitatief personeelsbeleid.

Binnen Xpect Primair staan de scholen centraal en worden middelen en mogelijkheden overeenkomstig de behoeften van de scholen toebedeeld. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan onderlinge samenwerking en solidariteit. Scholen weten zich daarbij gesteund door een professioneel bestuursmanagement.

Comments are closed.