Basisschool Antares

Wat leuk dat we allemaal anders zijn. Eigen ikken, in vele soorten en vormen. Brutaal, zorgzaam, verlegen of uitgelaten. Bij ons telt iedereen mee.

Basisschool Antares is een kleurrijke school in de wijk Wandelbos. We halen het maximale uit onszelf en hebben hoge verwachtingen van elkaar. Wij zetten kinderen in hun kracht en scheppen kansen om succesvol deel te  nemen aan het vervolgonderwijs. Wij leren kinderen zelfstandig te werken, maar ook om samen te werken.

Bij ons mag je jezelf zijn met respect voor de grenzen van de ander. Dat benadrukken we dagelijks met de petjes van de kanjertraining. Wij versterken het zelfvertrouwen en laten kinderen stralen. Wij beschouwen opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid,  tonen interesse in ieders achtergrond en gewoonten. Wij communiceren open en zorgen voor een veilige omgeving.

Antares wil een bron van inspiratie zijn, een baken voor de toekomst. We garanderen een plezierige en uitdagende schooltijd voor alle leerlingen. We nodigen kinderen uit om voortdurend te ontdekken.

Van de voorschoolse periode en de kleuterfase tot en met groep acht. We geven een extra impuls aan het onderwijs met zelfstandig werken,  coöperatief leren en nieuwe media.

Letters vormen woorden, vormen zinnen, vormen gesprekken. Wij geloven erin dat taalvaardigheid kinderen enorm helpt om de wereld te begrijpen en om zichzelf te ontwikkelen.

Met taal zetten we kinderen in hun kracht, werken we aan zelfbeeld en  vertrouwen. Creëren we de basis voor later vanuit gevoel en verstand, hoofd en hart. Taal is onmisbaar voor het dagelijkse doen en laten en om jezelf uit te drukken. Taal is de basis voor het leren, voor verdieping in vakken en voor cultuur.

Ouders zijn op allerlei manieren bij de school betrokken, helpen mee met lezen, ondersteunen bij projecten en zijn partners in de opvoeding. Ook werken we samen met cultureel en maatschappelijk werk, welzijn,  Kinderstad en zorginstellingen.

Antares is zichtbaar actief in de wijk en volop in beweging. De komende jaren gaan we ons nog sterker ontwikkelen tot Taalschool. Aansluiten op wat leerlingen nodig hebben en nieuwe kansen creëren. Dat is waar we in geloven, dat is waar we energie van krijgen.

Antares, bron van inspiratie

Comments are closed.