Basisschool Christoffel

Wij staan voor onderwijs vanuit een solide en beproefde aanpak. Daarbij zoeken we voortdurend naar de juiste balans. We geloven in wat werkt en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit een duidelijke structuur en rustige leeromgeving werken we aan welbevinden en opbrengsten. Dat doen we steeds meer vanuit persoonlijke leerdoelen van kinderen.

Basisschool Christoffel is een vertrouwde en veilige omgeving voor een brede groep leerlingen, afkomstig uit verschillende etnische achtergronden en milieus. We geloven dat kinderen gebaat zijn bij instructies op hun eigen niveau. Wat minder uitleg als het kan, wat meer als het nodig is.

Mede door de grote leerling diversiteit zijn we expert geworden in gedragsvraagstukken, het signaleren van onderwijsbehoeften en handelingsgericht werken. We zijn er voor kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben, maar ook voor kinderen die wat meer uitdaging kunnen gebruiken.

Bovendien zijn we sterk in coöperatief of samenwerkend leren, waarmee we aanwijsbaar goede resultaten behalen.

Samenwerking zit bij ons in de genen. Zo werken we samen met Kinderstad toe naar de vorming van een Integraal Kindcentrum. We betrekken de leerlingenraad actief bij schoolontwikkelingen en nodigen aan het begin van ieder schooljaar ouders uit voor een verwachtingengesprek.

Ons team werkt continu aan de eigen professionalisering. We leren van en met elkaar en helpen elkaar zo telkens een stapje verder.

Onze leerkrachten weten welke aanpak succesvol is en zetten dat enthousiast in. Tegelijkertijd geven we ruimte aan geleidelijke vernieuwingen, waarmee we ons onderwijs toekomstbestendig maken, zoals het werken met nieuwe media, betekenisvol rekenen en het ontwikkelen van leerarrangementen. Eigenaarschap zien we terug in het bewegingsonderwijs waar leerlingen les geven aan elkaar.

Christoffel onderscheidt zich door de aandacht voor muzische vorming en cultuureducatie. We hebben geregeld kunstenaars over de vloer die samen met kinderen werkstukken maken en we organiseren nu en dan toneel- en muziekvoorstellingen, met als grote uitsmijter de muzische avond aan het eind van het schooljaar.

Aan het einde van de schoolperiode heeft iedere leerling minimaal de verwachtingen waargemaakt. Dat betekent dat kinderen met voldoende bagage hun verdere schoolloopbaan vervolgen. Christoffel leerlingen weten aan het eind van groep 8 hoe ze moeten leren en waar ze de informatie vandaan moeten halen.

Ze weten hoe ze moeten plannen, hoe ze een goede spreekbeurt geven of een prachtig optreden verzorgen. Ze kunnen samenwerken en samenspelen, voor zichzelf opkomen en zich verplaatsen in de ander. Ze voelen zich gewaardeerd en hebben voldoende basiskennis en vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en spelling.

Basisschool Christoffel, in samenspraak verder komen

Comments are closed.