Basisschool De Bloemaert

In de Reeshof staat een school waar kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze zichzelf kunnen zijn, basisschool De Bloemaert. We bieden een fijne structuur en duidelijke kaders, die zorgen voor een veilige sfeer en een degelijke basis om te leren.

Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als wij zorgen voor de beste voedingsbodem, samen met partners uit de omgeving. Op de Bloemaert hechten we eraan om respectvol met elkaar om te gaan. Wie je ook bent en wat je ook doet.

Je voelt je verantwoordelijk voor anderen en accepteert dat mensen verschillend zijn. Wij geven ruimte en vrijheid binnen acceptabele grenzen. We begeleiden leerlingen samen met ouders, doelbewust en met plezier in hun ontwikkelingsproces.

Wat we belangrijk vinden, is dat kinderen opgroeien tot zelfstandige personen, die kennis en vaardigheden hebben, die weten wie ze zijn en die zich kunnen verbinden met anderen. Het gaat om zelfvertrouwen ontwikkelen en er voor elkaar zijn. Eigen keuzes maken, je gewaardeerd voelen, erkenning krijgen, trots voelen en plezier in leren ervaren.

Onze leerkrachten bieden maatwerk onderwijs door directe instructie, zoveel mogelijk op het niveau van de leerling. Kinderen krijgen instructie op drie niveaus al naar gelang hun mogelijkheden. Is er extra ondersteuning nodig, dan maken we het onderwijs passend door een specifieke leerlijn, aansluitend op de persoonlijke ondersteuningsbehoeften van de leerling. Onder andere in de Taaltuin en Plusklas.

Samen komen we vooruit en stimuleren we ieders groeiwensen. We zijn als bloemen die zich naar het licht toedraaien. We hebben positieve verwachtingen en willen van en met elkaar leren. We zijn gewend om bij elkaar in de klas te kijken en elkaar te helpen.

In ons onderwijs bouwen we geleidelijk aan steeds meer ontdekkend leren; Zien, ervaren en begrijpen. We verbinden cultuur en wereldoriƫntatie-vakken met elkaar, zodat leerstof gaat leven. Door middel van creatieve onderzoeksvragen gaan we leerlingen ook uitdagen om eigen oplossingen te bedenken. Dat doen we onder andere in aansprekende leerarrangementen.

Op De Bloemaert komen kinderen tot bloei

 

Comments are closed.