Basisschool De Boemerang

Je doet ertoe. Je voegt iets toe. Dat is het motto van basisschool De Boemerang. Aan de rand van de Reeshof geven wij kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien. Met vertrouwen en daadkracht zetten we in op actieve verbindingen en optimale betrokkenheid. We luisteren naar elkaar, zorgen voor elkaar en streven naar het beste. We staan naast ouders en leerlingen, zoeken de dialoog om met elkaar vooruit te komen.

Onze professionals gaan voor elkaar door het vuur, zijn volledig aanwezig. Samen leren, samen delen, samen stil zijn, samen vieren. We zijn bereikbaar en aanspreekbaar voor ouders en zetten ons in om ieder kind actief te betrekken bij het eigen leerproces.

‘We willen vanuit verwondering alle kinderen actief en betrokken maken. Dat doen we onder andere door het onderwijs uitdagend en betekenisvol te maken.’

In sport en spel ervaren kinderen hun grenzen, leren ze verbinding te maken en verantwoordelijk te zijn. Bijvoorbeeld door als coach een spel te leiden. We willen kinderen maximaal stimuleren om hun eigenheid te ontplooien en hun mogelijkheden te benutten. Op eigen niveau en in eigen tempo. Met behulp van een taakbrief kunnen kinderen zelfstandig aan de slag als ze hun werk in de klas af hebben.

‘Ik vind De Boemerang een leuke school, omdat we hier veel samen mogen werken en leren van elkaar.’

We geloven in onderwijs met aandacht voor het hele wezen van een kind. Wie ben je, wat kun je, hoe zoek je oplossingen, hoe vertrouw je op jezelf, hoe heb je oog voor een ander? Kinderen werken zelfstandig aan spelling, rekenen of technisch lezen. Ze ontwikkelen hun vaardigheden al spelenderwijs met directe feedbackmogelijkheid door de leerkracht, of ze nu in de plusgroep zitten of extra ondersteuning krijgen.

We werken nauw samen met de kinderopvangorganisatie, peuterspeelzaal en de wijkvoorziening die in hetzelfde gebouw zitten. Maar ook met een school voor speciaal basisonderwijs, schoolmaatschappelijk werk, de gemeente en Plein 013.
Ons onderwijs biedt een duidelijke structuur en is georganiseerd in 5 gelijke dagen. Dat is goed voor de leerlingen en gemakkelijk voor de ouders. Tussen de middag eten kinderen onder begeleiding in de eigen klas.

De Boemerang is een oase van rust in een woelige wereld. Even geen grote mensendilemma’s, alleen het gevoel dat je helemaal welkom bent en gezien wordt. We versterken positief denken, positief gedrag en geloof in jezelf. Vanuit veiligheid werken we aan een rijk aanbod, gaan we van relatie naar prestatie.

‘Ik vind De Boemerang een leuke school, omdat de juffen en meesters goed kijken naar wat je nodig hebt om te leren.’

De Boemerang geeft kleur aan ontwikkeling

Comments are closed.