Montessoribasisschool De Petteflet

‘Leer het mij zelf te doen’. Dat motto is voor onze school nog steeds actueel. Op De Petteflet verbinden we het gedachtegoed van Maria Montessori aan nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en samenleving. Bij ons zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en vertrouwen ze erop dat ze zaken voor elkaar krijgen.

Wij geloven dat kinderen binnen kaders voldoende vrijheid moeten ervaren. Onze leerlingen leren dan ook van jongs af aan om zelfstandig te plannen en hun doelen te formuleren, bijvoorbeeld in een eigen portfolio. Door middel van leerarrangementen werken kinderen samen aan onderzoeksvragen en worden ze uitgedaagd om planmatig tot creatieve oplossingen te komen.

Wij stimuleren vertrouwen in eigen kunnen én hebben oog voor sociaal leren. Kinderen stralen als ze zichzelf mogen zijn en zich onderdeel voelen van de groep. We koesteren direct en persoonlijk contact, vinden het belangrijk om elkaar echt te zien en te ontmoeten. De Petteflet biedt een energieke en stimulerende leeromgeving die uitnodigt tot onderzoeken en waarin kinderen zelfvertrouwen en waardering ervaren.

Gedragen door onze waarden en overtuigingen stemmen we ons onderwijs af op wat kinderen nodig hebben, bijvoorbeeld door een meerjarensysteem, waarin kinderen van verschillende leeftijden op hun eigen niveau aan de slag gaan.

Montessorimaterialen geven ruimte voor leerlingen om er zelfstandig mee te leren en om zichzelf te corrigeren. Wij zoeken naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden en brengen leerlingen daarop actief in beweging, bijvoorbeeld door leerstof van verschillende vakgebieden betekenisvol aan te bieden of door verrijkingsstof aan te bieden voor leerlingen die wat meer uitdaging nodig hebben.

Met (voorschoolse) workshops, gastsprekers en excursies geven we ruimte voor ontdekking. We volgen ieders ontwikkeling op de voet door observaties en toetsing en streven naar optimale opbrengst. Met als doel een kansrijke toekomst voor al onze leerlingen.

Montessorischool De Petteflet: ‘eigen-wijs in onderwijs’

 

Comments are closed.