Basisschool De Sporckt

Basisschool de Sporckt staat voor kindgericht onderwijs vanuit onze missie: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Wij leggen een gezonde basis voor alle leerlingen om later als volwaardig authentiek burger te kunnen functioneren. Deze gezonde basis wordt gelegd door vanuit een positieve en veilige sfeer te werken aan onze pedagogische opdracht als school.

Daarnaast werken we door middel van actief en doelgericht leren aan de intrinsieke motivatie van leerlingen. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is waar wij als Sporckt in geloven. Onze leerkrachten hebben een coachende rol en werken met activerende didactieken die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Wij zijn groot geworden door klein te blijven. Vanuit een vertrouwde en veilige omgeving werken wij samen met onze partners. We ontwikkelen ons voortvarend tot integraal kindcentrum, door deze intensieve samenwerking bouwen wij voort op de ontwikkeling al vanaf de voorschoolse periode. Vanwege deze zorgvuldige afstemming bieden wij leerlingen de juiste start doordat we actief inspelen op de persoonlijke ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van iedere leerling.

We ontwikkelen het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van kinderen door hun eigenwaarde te bevestigen en positieve feedback te geven. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, door middel van een portfolio maken we deze ontwikkeling voor leerlingen en ouders zichtbaar.

Als school staan wij actief in verbinding met ouders en de wijk. Educatief partnerschap is bij ons te herkennen aan de actieve rol die ouders hebben bij ons in de school. Dit gebeurt bij vieringen maar ook tijdens verbindende gesprekken tijdens thema-avonden of de ouder-kind gesprekken in het kader van het portfolio.

De Sporckt: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’  

 

Comments are closed.