Basisschool De Triangel

Ouders kiezen voor onze school, omdat De Triangel een veilige haven is en omdat we oprecht betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor persoonlijke verhalen en staan voor dezelfde idealen. Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Op De Triangel houden we elkaar scherp en geloven we dat we van elkaar kunnen leren. We werken intensief met elkaar samen om doelen te bereiken. Onze gouden regels zijn leidraad voor leerlingen, leerkrachten én ouders.

We zeggen wat we doen en ondersteunen als het kan. We versterken kansen door het benutten van talenten, het vergroten van weerbaarheid en een actieve rol in de wijk.

We besteden veel aandacht aan coöperatief leren en bieden een scala aan naschoolse activiteiten op het gebied van taalontwikkeling en cultuur, gym en buitenspel. Onze school werkt intensief samen met allerlei partijen in de stad. Stagiaires van ROC en PABO krijgen bij ons de ruimte om te leren en op onze beurt leren wij weer van anderen.

Ouders zijn op allerlei manieren betrokken. Als leesmoeders en verkeersouders en in de ouderkamer waar ze met elkaar praten over o.a. gezonde voeding en positief opvoeden. In de groepen 1-2 zijn er gezamenlijke spelletjesochtenden en in groep 3 lezen kinderen samen met ouders. Aan het begin van het schooljaar stemmen we verwachtingen af en vertellen we hoe ouders thuis hun kinderen kunnen helpen bij hun leertaken.

Waar we kunnen werken we thematisch en inzichtelijk. In de dramalessen die we samen met Factorium maken, komen ook andere vakgebieden aan de orde. Hoe levensechter kinderen leren, des te meer resultaat ze behalen. De werkelijkheid zit niet in boeken en ook niet in het computerscherm. Het gaat om voorstellingsvermogen. Werelden tastbaar maken, inspireren en laten
ontdekken. Dat doen we bijvoorbeeld met filmpjes van internet, waarmee de Romeinen zo je klas instappen en met Snappet tablets, waarmee je in je eigen tempo taal- en rekenoefeningen kunt doen.

De Triangel, samen kom je verder

Comments are closed.