Basisschool De Wegwijzer

De wereld verandert steeds sneller. Dat vraagt om flexibiliteit en een open lerende houding. Daarom willen wij ons steeds blijven ontwikkelen zodat we kunnen zorgen voor goed onderwijs dat alle kinderen stimuleert om op hun eigen niveau te leren en te groeien.

Onze droom is dat kinderen zich samen met ons, in een nieuwsgierig makende en sfeervolle leeromgeving, kunnen blijven verwonderen en kennis kunnen maken met (nog) onbekende werelden. Daarom zorgen we voor flexibele leerplekken en ontdekhoeken met veel materialen om het spelend, ontdekkend en onderzoekend leren te stimuleren. We werken in de groepen 1 t/m 4 met thema’s waarbij spelen en ontdekken uitgangspunten zijn voor leren. In de groepen 5 t/m 8 werken we met IPC, een internationale methode waarin vakken in samenhang met elkaar, rondom een thema worden aangeboden. De kinderen worden hierbij actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren om doelgericht samen te werken aan het opdoen van kennis en het ontwikkelen van talenten en vaardigheden die passen bij de 21ste eeuw.

We hopen dat we hierdoor kinderen de ruimte kunnen geven om te ontdekken wie ze zijn, welke talenten zij hebben en wat zij willen leren. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de mogelijkheden die de inzet van technologie ons biedt.
Daarnaast richten we ons op de “vergroening” van de buitenomgeving zodat onze leerlingen buiten ons gebouw nog meer kunnen spelen, ontdekken, onderzoeken en leren.

Wij spelen actief in op individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en geven de kinderen de instructie en begeleiding die zij nodig hebben om steeds een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. Wij vinden dat élk kind zich gezien en gehoord moet voelen en zorgen voor onderwijs waarin kinderen de kans krijgen om te groeien.

Onze kernwaarden: vertrouwen, verwondering, groei, respect, vergeving, duidelijkheid en verbondenheid.

Onze missie: Wij willen kinderen betekenisvol en uitdagend onderwijs bieden in een sfeervolle, kansrijke en veilige leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich vanuit een positief gevoel van eigenwaarde maximaal ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan.

Basisschool De Wegwijzer is een sfeervolle school waar alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Comments are closed.