Basisschool Hubertus

Eerst de relatie, dan de prestatie. Dat is een belangrijk basisprincipe van basisschool Hubertus. Met leerlingen afkomstig uit meer dan 20 landen vormt Hubertus een rijke schakering van culturen, ieder met hun eigen karakter en tradities.

Onze leerkrachten onderhouden een hechte band met ouders en tal van instanties in de wijk, zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD, Jeugdzorg en peuterspeelzaal. Ouders voelen zich gezien en gehoord en kunnen hun verhaal doen. Bovendien zorgen we in de ouderkamer voor ontmoeting en kennisoverdracht.

We beseffen dat taalontwikkeling essentieel is voor onze leerlingen. En besteden daarom veel tijd aan  woordenschatoefeningen en leesvaardigheid. Kinderen krijgen instructie op niveau wanneer nodig en werken zelfstandig als het kan. In een veilige omgeving stemmen we af op persoonlijke leerbehoeften.

We werken even intensief aan cruciale taal- en rekenvaardigheid als aan het versterken van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hoe sterker kinderen in hun schoenen staan, des te weerbaarder ze zijn. Des te beter ze in staat zijn om hun plaats in de samenleving te vinden.

Kinderen leren eigen keuzes te maken, ervaren het nut van leren door aanschouwelijk onderwijs, inzet van nieuwe media en levensechte situaties. Om inzicht te krijgen in de wereld van verschillen, maken leerlingen kennis met elkaars gewoonten en achtergronden.
Respect voor elkaar en jezelf mogen zijn, dat staat bij ons hoog in het vaandel. Met kanjerlessen, gastpresentaties en onderlinge uitwisseling geven we daar vorm aan.

Oog voor eigen kwaliteiten gaat bij ons samen met oog voor de omgeving. Bewustzijn van wat er in de wijk speelt en de verantwoordelijkheid om het leefbaar te houden.

Naast aandacht voor taal, rekenen en zelfredzaamheid bieden we technieklessen, sport en binnenkort ook muziek, zowel tijdens schooluren als in naschoolse activiteiten. In onze Taalschool vangen we kinderen op die net in Nederland zijn aangekomen, vaak vanuit levensbedreigende omstandigheden.

Hubertus is een betrokken school, waar iedereen meetelt en waar we ons maximaal inzetten om kinderen en hun ouders een steuntje in de rug te geven. Dat vraagt om onbevangen kijken, persoonlijke verbinding maken en actief betrokken blijven.

 

Comments are closed.