Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc

In Tilburg is één Jenaplanschool; de Jeanne D’Arc school. Kinderen willen zelf leren, zelf kunnen kiezen en plannen. Dat staat de komende jaren bij ons centraal. Met uitnodigende en boeiende lessen zijn kinderen actief en betrokken bij het eigen leren. Het gaat om begrijpen en begrepen worden.

Op basisschool Jeanne d’Arc werken we groepsoverstijgend. In onze leef- en werkgemeenschap gaan we samen op ontdekkingsreis door middel van leerarrangementen. Kinderen onderzoeken, werken thema’s uit, bedenken samen oplossingen en presenteren dat aan de groep.

Jij telt mee en er wordt naar je geluisterd. Niet alleen als je je hand opsteekt, maar omdat we vinden dat jouw mening ertoe doet. In gesprekken bepalen we samen wat we belangrijk vinden en hoe we elkaar gaan helpen. Kinderen van de leerlingenraad bespreken 7 keer per jaar wat zij vinden dat er anders kan op school. Dat gebeurt op allerlei manieren. Leerlingen geven bijvoorbeeld via onze Raad van Kinderen advies aan het bestuur van de Efteling.

Wereldwijs worden, zodat je je kunt redden in de wereld en met verschillende werkelijkheden kunt omgaan is belangrijk voor je toekomst. We maken ons onderwijs betekenisvol door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen, door de buitenwereld naar binnen te halen en een onderzoekende houding te stimuleren.

We zijn een gastvrije school en werken samen met de peuterspeelzaal aan een doorgaande lijn. In de Taalschool helpen we leerlingen die pas in Nederland zijn om te wennen en de taal te leren. We doen dat in samenwerking met Plein 013.

Samen met ouders maken we afspraken over de invulling van hun educatief partnerschap, waardoor we ons onderwijs nóg uitnodigender maken. Gedurende de week wisselen we bewust af tussen spelen, leren, gesprek en vieren. Zelf doen èn samen doen.

Bij eigenaarschap hoort voor ons aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling. Het onderwijs van nu en de toekomst vraagt dat we onszelf voortdurend en met passie blijven verbeteren. De komende jaren gaan we dat nóg verder uitbouwen.
Samenwerking van verschillende leeftijdsgroepen is bij ons aan de orde van de dag.

Op Jenaplanschool Jeanne d’Arc ontwikkel je talenten, blijf je gemotiveerd en ervaar je succes. Iedereen is uniek en samen zijn we sterk.

 

Comments are closed.