Basisschool Meander

Onze leerlingen zitten over het algemeen goed in hun vel en vormen een goede afspiegeling van de wijk. Gezinnen verschillen, maar wij zien vooral kinderen die willen leren en ontdekken. Dat stimuleren we dan ook intensief, met oog voor goede opbrengsten en met uitdaging.

Op basisschool Meander mogen kinderen op een eigentijdse manier hun talenten vinden, benutten en verder ontwikkelen en staan ze daarbij steeds meer zelf aan het roer. Ons doel is om leerlingen een goede basis te geven, zodat zij opgroeien tot evenwichtige mensen, die bijdragen aan de samenleving. We geloven erin dat je beter kunt groeien als je je prettig voelt. Daarom zorgen we voor een fijne sfeer en zijn we volledig betrokken. Bij leerlingen, ouders, de buurt en elkaar.

We werken in minimaal drie niveaugroepen tijdens de instructies van onze lessen, waardoor er meer tijd overblijft voor alle leerlingen. We maken ons onderwijs passend door te kijken naar wat een kind nodig heeft. Soms schakelen we daarvoor hulp in van partners, zoals de schoolmaatschappelijk werker, sociaal-verpleegkundige, GGD of consulent van Plein 013. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Meander staat voor echte interesse en aandacht, respect voor elkaar, openheid en verbinding. Kinderen doen ertoe. Dat zie je terug in het gebouw en de herkenbare kleuren, maar vooral in ons gedrag.We geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en bieden een veilige structuur.Daarin mag je trots zijn op wat je kunt en fouten maken.

We stimuleren de ontwikkeling van het héle kind: kennis en sociale vaardigheden, oplossingen bedenken, kritisch denken, creativiteit en samenwerken, beweging en burgerschapsvorming. In leerarrangementen prikkelen we nieuwsgierigheid in cultuur, wetenschap en techniek. Leerlingen tekenen op muziek, maken stop-motion filmpjes en organiseren een tentoonstelling van de projectresultaten. In educatieve excursies geven ze geluk door aan ouderen door samen met hen bingo te spelen.

Ons team bruist van de energie en weet van aanpakken, ook als het gaat om de eigen ontwikkeling. We leren verrassende innovaties in ons onderwijs toe te passen en ontdekken met elkaar wat mogelijk is. We betrekken ouders bij ons onderwijs en coachen elkaar vanuit positieve waardering. Onze grootste kracht is gelegen in ons wederzijds vertrouwen.

Je groeit op bij Meander

Comments are closed.