skip to Main Content

Trots op kersverse leerkrachten zij-instroomtraject

75 sollicitanten, 20 geselecteerd, 13 gestart aan de opleiding, nu al 10 afgestudeerd. Dit zijn de cijfers van de eerste groep van het zij-instroomtraject dat is gestart in oktober 2018.

Deze kersverse leraren hebben hun getuigschrift ontvangen en kunnen voor de klas! Goede leerkrachten, opgeleid op de werkvloer, met expertise en ervaring uit een ander werkveld. Trots op de zij-instromers, besturen en scholen met collega leerkrachten die deze kanjers deze verdiende plek hebben gegeven.

Is leraar worden ook iets voor jou? Ontdek het via https://lnkd.in/gGmEZgX!

#leraarworden #wijzerinhetonderwijs #docentworden

Back To Top